Devotees Rush at Bhimavaram Sri Uma Someshwara Janardhana Swamy Temple